Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Om Hellested

Hellested sogn ligger i den vestlige del af Stevns kommune, som nu består af gl. Stevns kommune og Vallø kommune der blev slået sammen pr. 1. januar 2007.

Hellested er ifølge Stevns Kommuneplan 2021-2033 en by og et kirkesogn i et landområde med landsbyerne Tåstrup, Barup, Risby og Arnøje, for ialt ca. 1200 indbyggere. Hovedbyen på Stevns er Store Heddinge. Offentlige kontorer findes i både Store Heddinge og i Hårlev.

Byen er en typisk landsby med en blanding af huse og gårde. Der er talrige eksempler på udflyttergårde fra landboreformernes tid. Byen er desuden præget af huse fra begyndelsen af 1900-tallet, suppleret med parcelhusbyggeri fra 60’erne og fremefter.

Virksomheder
Dagli’ Brugsen i Hellested er et samlingssted, hvor man, udover at gøre sine indkøb, kan finde information om aktiviteter i byen. Desuden ligger Østsjællands bedste cykelforretning i Hellested, og der er senest kommet et autoværksted til byen.

Billede af Dagli'Brugsen

Hellested Børnehus og Friskole
Hellested Børnehus og Friskole er vores lokale institution og skole. Skolen tager udgangspunkt i det enkelte barn for at fremme og styrke barnets selvværd og selvforståelse – for at barnet skal føle tryghed og opleve ligeværd. Et højt fagligt niveau i alle fag vægtes højt, samt ønsket om engagerede forældre.

Offentlig transport
Movia busrute 255 kører igennem byen mod henholdsvis Køge og Rødvig. I Hårlev hvor bussen stopper ved stationen, kører Østbanen mod henholdsvis Køge, Rødvig og Faxe Ladeplads. Der er 30 min. drift i øjeblikket.

Aktiviteter
Hellested er et aktivt lokalsamfund med et godt sammenhold, hvor det er nemt som ny at blive hurtigt “integreret”.

Et af de gode aktiver i byen er den lokale idrætsforening, Hellested Idrætsforening, hvor det er muligt at udfolde sig med fodbold, badminton, squash, gymnastik, volleyball, billard og bueskydning, såvel for store som små. I det lokale forsamlingshus er aktivitetsniveauet højt vinteren igennem, med et bredt udbud af arrangementer for byens borgere med bl.a. onsdagscafé, høstfest og loppemarked. De frivillige aktiviteter er vigtige for at holde vores samfund levende og bæredygtigt.

Hjemmesiden Hellested.dk
På hjemmesiden kan du bl.a. finde information om institutioner og foreninger, samt se en kalender over lokale aktiviteter. Det er Hellested Borgerforening som driver og administrerer hjemmesiden i tæt samarbejde med de andre lokale foreninger. Vi hører meget gerne fra dig, hvis du har kommentarer eller input, så vores fælles hjemmeside hele tiden er opdateret og til gavn for alle i vores lokalsamfund.

Hellesteds historie

Hellested har været beboet siden stenalderen. Nord for Hellested ligger jættestuen Maglehøj fra bondestenalderen. Syd for byen, nær Barup, ligger bronzealderhøjen Elverhøj, Danmarks måske mest berømte høj, og i udkanten af Hellested, mod vest, ligger den anseelige middelalderkirke. Et af vikingetidens største guldfund er fra Hellested, som er en stor, unik ring, der er fremstillet af lyst, sølvholdigt guld, måler 23 x 31 cm og vejer 317 g. Den henregnes ofte til halsringene fra germansk jernalder, men er formentlig fremstillet i ældre romersk jernalder.

Om Elverhøj fortæller gamle sagn, at elverfolk danser omkring gravhøjen efter mørkets frembrud. Det sker i høsttiden, hvor højen står på gloende pæle. Hvidtjørnen på højen er en gave til højens folk fra høvdingen på Stevns. Elverfolkene passer så godt på busken, at heste, der spiser af den, dør på mystisk vis. I 1600-tallet nedskrev sprogforsker og folklorist Peder Syv folkevisen ’Jeg lagde mit Hofvet til Elver-Høy’.

Peder Syv var fra 1664 og frem til sin død i 1702 sognepræst i Hellested i Stevns Herred, som ligger en kilometer fra højen. Folkevisen blev inspiration for Johan Ludvig Heiberg, da han skrev stykket “Elverhøj”’ i 1828. “Elverhøj” blev til Danmarks nationalskuespil. Få år senere, i 1842, var det så H. C. Andersens tur til at lægge sit hoved til Elverhøj og han skrev efterfølgende eventyret af samme navn.

Hellested havde fra 1780 til 1919 et fattighus kaldet Hellested Hospital. Find mere info her:  Dansk – English – Deutsch og her fra Stevns Lokalarkiv. Hellested Borgerforening fik med gavmild støtte fra Stevns Brand Fond opsat Mindetavler om Hospitalet i 2017. Mindetavlerne står ved kirken, og det er planen, at der i foråret 2022 opsættes en bænk nær Mindetavlerne.

I Tåstrup ligger “Trines hus”, der står som for over 100 år siden. Huset m.m. er privat eje, men med offentlig adgang. Læs mere her.