Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Støt Dejli’Brugsen og lokalsamfundet!

Skal Dejli’Brugsen fortsat være en fast del af vores lokalsamfund?

På stormødet d. 26/10 blev det besluttet, med 82 stemmer for, 0 imod og 0 blanke, at vi i fællesskab skal rejse en sum penge efter samme model som med friskolen, hvor borgere bidrager med et risikovilligt lån på 2.500, 5.000, 25.000 eller hvad man nu kan eller vil, til at støtte Dagli’Brugsen.

Men hvorfor støtte Dagli’Brugsen i Hellested?
Brugsens eksistens betyder:

  • Et styrket lokalområde
  • Et fælles samlingspunkt for områdets borgere til fx juletræstænding, cykelløb, tilmelding til sociale begivenheder, fællesspisning mv.
  • Mere attraktivt at bo i området
  • Øget bosætningslyst i området
    • …som sikrer eksistensen af institutioner og dagpleje m.m.
  • Højere huspriser, nemmere salg og bedre belåningsmuligheder
  • Mulighed for indkøb i nærheden – færre transportudgifter og mindre spildt tid
  • En levende by

Har du lyst til at tilkendegive dit ønske om økonomisk støtte til vores brugs, er dette muligt ved kassen i brugsen, hvor sedler kan udfyldes med tilkendegivelse og ligges i postkassen i butikken i uge 43 og uge 44.