Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Workshop – Ny Fritid og idrætspolitik

Stevns kommune inviterer borgere og frivillige til workshop om en ny Fritids og Idrætspolitik.

Tid og sted:

  • Tirsdag den 19. april 2022 kl. 18.00-21.00 (Let forplejning 18.00-18.30)
  • Stevnshallen, Parkvej 2, 4660 Store Heddinge – mødelokale 1+2


Tilmeldingsfrist:

Baggrund for workshop

Arbejdsmarked-, Erhverv-, Turisme- og Kulturudvalget (AETK) og Folkeoplysningsudvalget (FOU) har hen over vinteren arbejdet på en skabelon for en ny Fritids- og idrætspolitik. Dette for at lave en ny Fritid og idrætspolitik som passer til fremtiden, og dermed understøtter udviklingen af hele området på Stevns i årene fremover.

Deltagelse i workshop

Du får nu muligheden for at bringe din mening i spil ved en workshop, hvor vi vil samle stemmer fra
hele kommunen på tværs af frivillige og borgere fra foreninger, aftenskoler, sociale foreninger, samt
uorganiserede. Dette for at drøfte fritid og idrætsområdet og indsamle ideer fra dem som ved mest
hvad der rører sig. Det kræver ingen særlig viden at deltage.


Forvaltningen står for processen på borgermødet, som vil foregå som en workshop, hvor forskellige
temaer drøftes i grupper. I hver gruppe er der en bordformand, som vil guide jer igennem gruppens
drøftelser.

På workshoppen vil I få mulighed for at møde repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen, folkeoplys-
ningsudvalget, samt forvaltningen.

Proces

Fritids, – og idrætspolitikken forventes at være endeligt godkendt sidst i 2022. Efter processen med workshop i april, bliver den behandlet politisk, hvorefter den sendes til høring hos borgere og godkendelse hos de øvrige politiske udvalg.

Spørgsmål kan rettes til Leder af fritid:
Yasmina Liv Zacares, yaszac@stevns.dk, tlf. 29293295.

Event location