Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Borgermøde om Hellested Dagli’Brugs

HELLESTED UDEN DAGLI`BRUGSEN?

Kære venner – det er tid. Vi er nået til en skillevej!

Brugsen kører med så stort underskud nu, at vi skal tage en vigtig beslutning. Enten skal vi stå sammen eller lukke vores butik. I kender udfordringerne: høje energipriser, flugt til discount osv. Valget er om vores dejlige brugs skal bestå eller forgå efter langt mere end 100 år. Det store spørgsmål er, om der fortsat skal være et fælles hjerteslag i lokalsamfundet, huspriser der afspejler en butik og et nært miljø. Uden Brugsen vil vi mangle et sted at mødes, et sted at koordinere, et sted at være fælles!!!!

Det er liv eller død, og bestyrelsen har et forslag til en redningsplan.

Borgermøde
Forsamlingshuset: 26. oktober kl. 19.00

Bestyrelsen fremlægger forslag med efterfølgende debat.
Samme aften: Ekstraordinær generalforsamling for medlemmer: der stemmes om bestyrelsens forslag. Stemmeberettigede skal kunne forelægge medlemsbevis.

  1. Valg af ordstyrer og stemmetællere
  2. Forslag til vedtægtsændring
  3. Bestyrelsens beretning om økonomi samt fremtidsplaner
  4. Forslag fra bestyrelsen
  5. Indkomne forslag fra medlemmer
  6. Eventuelt

Er der andre forslag fra medlemmerne, skal de fremsendes senest 12. oktober.

Mange hilsner
Bestyrelsen i Dagli´Brugsen

Event location