Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Morten Schubert

Bestyrelsesmedlem

Morten blev medlem af Hellested Borgerforening i 2021 og er ansvarlig for Borgerforeningens hjemmeside. Morten er tilflytter på Stevns, har en IT-uddannelse og bor lidt uden for Hellested by med sin hustru.

Han tror på, at også unge kræfter har en stor rolle at spille i videreudviklingen og driften af et aktivt lokalsamfund, og at ønsket om gode, lokale institutioner og forretninger kræver, at alle borgere yder efter evne.